Młodzi Ambasadorowie Nauki to projekt, który skierowany został do wszystkich młodych osób, w których tkwi ogromny, ale nie odkryty jeszcze potencjał naukowy. Celem projektu było przekonanie młodzieży szkolnej, że nauka może okazać się pasją i szansą za zawodowy rozwój. Najłatwiej przekonać młode osoby do naukowej kariery poprzez spotkania z rówieśnikami, którzy odważyli się pokazać swoje projekty i osiągnęli duże sukcesy naukowe na arenie polskiej i międzynarodowej. Poprzez serię zadań stworzyliśmy mechanizm przekazywania wiedzy, wymiany naukowych doświadczeń oraz inspiracji pomiędzy młodzieżą, który pozwoliła nam na pomnożenie liczby uczniów realizujących swoje projekty badawcze i wybierających nauki ścisłe na kierunkach studiów. W ramach projektu zachęciliśmy młodzież do udziału w konkursach naukowych, które są ważnym narzędziem rozbudzania zainteresowania nauką wśród uczniów.

Działania projektowe:

  • Kampania promocyjna: spoty prezentujące Młodych Naukowców i ich upowszechnienie poprzez kanał youtube, media społecznościowe, stronę internetową;
  • Spotkania w szkołach z udziałem Młodych Naukowców,
  • rozsyłka plakatów i ulotek zachęcających do udziału w konkursie naukowym E(x)plory do szkół z całej Polski
  • produkcja animacji rekrutacyjnej rozpowszechnianej wśród młodzieży,
  • Organizacja Regionalnego Festiwalu Naukowego w Warszawie z bogatym programem popularyzującym naukę

Regionalny Festiwal Naukowy w Warszawie zgromadził szeroką rzeszę uczestników: uczniów, nauczycieli, rodziców, edukatorów, organizacji, studentów i innych. W Festiwalu udział wzięło około 600 osób, podczas Festiwalu zaprezentowanych zostało szerokiej publiczności 30 projektów naukowych zgłoszonych do Konkursu Naukowego E(x)plory przez młodzież w wieku 14-20 lat.

 

Rex Wawa 2015 1

 

 

Rex Wawa 2015 3