Działania projektowe skierowane zostały do młodych, uzdolnionych Polaków laureatów Konkursu Naukowego E(x)plory, którzy chcą dalej rozwijać swoje projekty naukowe i spełniać swoje pasje.

W ramach projektu zaoferowaliśmy Staż Badawczo-Rozwojowy 18 młodym ludziom, którzy otrzymali dzięki temu szansę wyjazdu do innego miasta i odbycia inspirującej praktyki w wybranej jednostce naukowej. Zrealizowaliśmy także istotne dla Młodych Naukowców warsztaty z zarządzania projektami badawczymi, zapraszając na nie 26 uczniów, którzy realizują własne projekty badawcze i myślą o pracy nad większymi projektami w zespołach badawczych.

Staże Badawczo-Rozwojowe cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. W raportach otrzymanych po zakończeniu stażu otrzymaliśmy bardzo wiele pozytywnych sygnałów, stażyści byli bardzo zadowoleni z możliwości udziału w programie stażowym skierowanym do ich grupy wiekowej. W związku z tym postanowiliśmy kontynuować Staże również w przyszłym roku rozszerzając projekt o rekrutację skierowaną do wszystkich uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Polsce.

Warsztaty dotyczyły sposobu zarządzania projektem naukowym. Pracując w kilkuosobowych grupach, uczestnicy poznali główne fazy planowania i realizacji projektu oraz przećwiczyli techniki ułatwiające ustalenie kolejności i wagi planowanych zadań. Wspólnie z trenerem uczestnicy zastanawiali nad sposobem doboru wykonawców projektu oraz rolą jego lidera. Dodatkowo, dowiedzieli się, jakie są główne zasady finansowania badań naukowych w Polsce.

Projekt zakończył się sukcesem, Młodzi Naukowcy dostali szansę na rozwój swoich projektów naukowych podczas Staży Badawczo Rozwojowych oraz otrzymali realne wsparcie merytoryczne w trakcie zrealizowanego warsztatu, które pomoże im realizować dalej swoją ścieżkę kariery naukowej.

 

staże