W ramach Międzynarodowego Festiwalu Naukowego E(x)plory 2014 w Gdyni, zrealizowany został projekt dofinansowany przez Fundusz Wyszehradzki „E(x)plory International Science Fair - unlocking young scientists' potential in V4 countries”.

Dzięki jego realizacji do Polski przyjechały delegacje ze Słowacji, Czech oraz Węgier, które wzięły udział w specjalnie przygotowanym dla nich programie. W skład delegacji wchodzili młodzi naukowcy, nauczyciele, przedstawiciele ministerstwa edukacji oraz partnerzy z państw Grupy Wyszehradzkiej, którzy z zaangażowaniem wzięli udział w debatach i warsztatach podczas Międzynarodowego Festiwalu Naukowego E(x)plory w Gdyni, w dniach 27-29 marca 2014.

Jednym z głównych punktów projektu była debata edukacyjna „Jak rozbudzić potencjał drzemiący w młodych naukowcach?”, dzięki której możliwa była wymiana doświadczeń pomiędzy państwami Grupy Wyszehradzkiej, uwzględniająca dobre praktyki w zakresie nauczania przedmiotów ścisłych i wspierania potencjału młodych naukowców. Do debaty zaproszeni zostali przedstawiciele ministerstw edukacji państw Grupy Wyszehradzkiej oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych i biznesu, które w swoich działaniach wpierają system edukacji. Dzięki debacie reprezentanci krajów wyszehradzkich podzielili się swoimi spostrzeżeniami oraz dobrymi praktykami na polu nauczania przedmiotów ścisłych. Była to niezwykła szansa na poznanie różnych środowisk naukowych i zaczerpnięcie z wzajemnych doświadczeń wielu cennych wskazówek, które dziś mogą stać się kluczem do sukcesu na płaszczyźnie nauczania przedmiotów ścisłych w każdym z krajów wyszehradzkich.
 
Projekt okazał się też świetną szansą na integrację polskich młodych naukowców, uczestników Konkursu Naukowego E(x)plory, z rówieśnikami z krajów wyszehradzkich, którzy zaprezentowali swojej badania naukowe przed polską publicznością w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni.
 
Projekt „E(x)plory International Science Fair - unlocking young scientists' potential in V4 countries” jest początkiem długofalowej współpracy pomiędzy Fundacją Zaawansowanych Technologii a organizacjami partnerskimi z państw Grupy Wyszehradzkiej.