Platforma E(x)plory dla Edukatorów (dawniej platforma ITAO) to unikalne narzędzie internetowe, pozwalające na wykorzystanie nowoczesnych technologii w edukacji, wymianę doświadczeń pomiędzy edukatorami oraz opracowywanie interdyscyplinarnych scenariuszy lekcji i ścieżek edukacyjnych. Platforma popularyzuje stosowanie metody projektowej, w tym konkursów naukowych, w nauczaniu.

Zapraszamy na www.edu.explory.pl