Flagowym przedsięwzięciem FZT jest realziowany od 2012 roku Program E(x)plory, łączący młodych naukowców i autorytety naukowe, start-up’y oraz duże przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe i instytucje publiczne, media ogólnopolskie i regionalne, szkoły, edukatorów i najlepsze uczelnie wyższe, duże miasta i małe miejscowości. Elementami E(x)plory są:

  • Konkurs Naukowy E(x)plory – największy, najbardziej masowy w Polsce, skierowany do osób w wieku 14-20 lat, pozwalający młodzieży tworzyć projekty naukowe, rozwijać swoje zainteresowania i poszerzać wiedzę. Rok do roku liczba zgłoszeń rośnie dwukrotnie, podczas trzech dotychczasowych edycji w konkursie wzięło udział ponad 500 Młodych Naukowców, a najlepsi z nich z sukcesami reprezentowali Polskę na najważniejszych zagranicznych konkursach naukowych. 
  • Regionalne Festiwale Naukowe E(x)plory – w atrakcyjny sposób popularyzują naukę i nowe technologie w społeczeństwie. Fundacja z sukcesem przeprowadziła już kilkanaście RE(x)’ów w całej Polsce, docierając do ponad 5000 odbiorców. W ich ramach odbywają się Regionalne Finały Konkursu Naukowego E(x)plory.
  • Festiwal Nauki i Technologii E(x)plory – trzydniowe święto nauki z programem merytorycznym dla młodzieży, studentów, naukowców, innowacyjnych firm, uczelni i trzeciego sektora, ale także dla szerokiej publiczności. W jego ramach odbywa się Krajowy Finał Konkursu Naukowego E(x)plory.
  • Kongres E(x)plory  – spotkanie biznesu, przemysłu i nauki dedykowane w całości innowacjom i rozwojowi technologicznemu. To cykliczne, opiniotwórcze wydarzenie z udziałem gości polskich i zagranicznych, będące platformą dla wymiany doświadczeń, dyskusji o nowych trendach oraz szerzenia innowacji.


Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.explory.pl