Już 13 pomysłów zostało zakwalifikowanych przez ekspertów do otrzymania merytorycznego wsparcia w programie Dobry Pomysł. Uzyskają one pomoc w stworzeniu zaawansowanego modelu biznesowego oraz doradztwo w jednym z trzech zakresów.

Dobry Pomysł to program skierowany do osób fizycznych, które mają pomysł na nowe rozwiązanie i potrzebują pomocy w weryfikacji jego rynkowej przydatności, a także wsparcia w stworzeniu modelu biznesowego, założeniu działalności gospodarczej czy przedstawieniu projektu potencjalnym inwestorom. Celem inicjatywy jest wsparcie osób będących na najwcześniejszym etapie łańcucha rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć – na etapie pomysłu.

W pilotażowej edycji programu zgłoszonych zostało już ponad 380 pomysłów. Każdy z nich jest weryfikowany pod kątem kryteriów formalnych, w tym m.in. nieprowadzenia działalności gospodarczej. Potem następuje pierwszy etap weryfikacji merytorycznej, której dokonują wyselekcjonowani, niezależni eksperci branżowi i analitycy biznesowi. Pomysły, które pozytywnie przejdą oba etapy, sprawdzane są jeszcze przez specjalistów z dziedziny prawa własności intelektualnej. Następnie wyselekcjonowane projekty przedstawiane są przez pomysłodawców podczas bezpośrednich spotkań z komisjami oceniającymi. Dla pomysłodawców są one idealną okazją do szczegółowego przedstawienia proponowanej koncepcji. Natomiast dla komisji – złożonej z eksperta branżowego i analityka biznesowego – jest to możliwość poznania uczestników konkursu, ich kompetencji i zaangażowania oraz zadania im dodatkowych pytań. 35 najlepszych pomysłów otrzyma w najbliższych miesiącach wsparcie zagwarantowane jako nagroda w programie.

Aktualnie duża część wyselekcjonowanych projektów jest w zaawansowanej fazie oceny, polegającej na bezpośrednich spotkaniach Pomysłodawców z Komisjami eksperckimi. Komisje panelowe mogą wybrać jeszcze 22 pomysły, które otrzymają wsparcie merytoryczne zależne od potrzeb danego projektu. Dotychczasowi zwycięzcy zgłosili swoje pomysły w ramach bardzo różnorodnych sektorów, od Inteligentnych sieci i technologii geoinformacyjnych po Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku.

Projekt jest realizowany z inspiracji Ministerstwa Rozwoju przez Polski Fundusz Rozwoju we współpracy z konsorcjantami: Fundacją FIRE, Fundacją Zaawansowanych Technologii i firmą Investin.

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie www.dobrypomysl.pfr.pl.

 

 logo dp

Wniosek o wpis ost Fotor 2

Program "Dobry Pomysł" - ogłoszenie o naborze kandydatów na analityków biznesowych

 

Fundacja Zaawansowanych Technologii, członek Konsorcjum realizującego Pilotaż Programu "Dobry Pomysł" zaprasza do składania wniosków o wpis do wykazu kandydatów na analityków biznesowych do oceny pomysłów zgłoszonych w ramach Programu Dobry Pomysł.

 

Wybrani analitycy będą świadczyli usługi w zakresie: 

  1. Oceny merytorycznej pomysłów zgłaszanych przez indywidualnych innowatorów w ramach Programu Dobry Pomysł,
  2. Przygotowania pisemnego uzasadnienia przeprowadzonej oceny,
  3. Rozpatrzenia ewentualnych odwołań od wyników oceny merytorycznej.

 

Kandydat na analityka, który pozytywnie przejdzie proces naboru, zostanie wpisany do wykazu analityków biznesowych programu Dobry Pomysł.

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań dla kandydatów na analityków oraz procedury naboru znajdują się w Zasadach naboru kandydatów na analityków w ramach Programu Dobry Pomysł.

 

Nabór kandydatów na analityków prowadzony jest przez 5 dni od daty publikacji ogłoszenia – wniosek wraz z wymaganymi dokumentami można składać od dnia publikacji ogłoszenia do dnia 30 listopada 2017 roku włącznie. Dokumenty aplikacyjne prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z tytułem maila  „Nabór kandydatów na analityków”.

Załączniki do pobrania:

  1. Zasady naboru kandydatów na analityków w ramach Pilotażu Programu Dobry Pomysł. (plik)
  2. Wniosek o wpis do wykazu kandydatów na analityków biznesowych. (plik)

 

Wniosek o wpis ost Fotor2 2 

W związku z trwającym naborem na ekspertów branżowych programu "Dobry Pomysł" z przyjemnością informujemy o wprowadzonych zmianach w procedurze rekrutacyjnej. Od teraz wszystkie oświadczenia zaakceptujesz jednym podpisem, a zamiast kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem możesz dołączyć skany lub linki do stron potwierdzających dane kompetencje (do bazy PBN, LinkedIn, strony uczelni), zaś doświadczenie i kompetencje wystarczy, że odznaczysz jednym ruchem w tabeli.

Mamy nadzieję, że wprowadzone zmiany pozwolą Wam szybciej i łatwiej dokonać procesu aplikacji. 

Zmieniamy się na lepsze - dla Was! 

 

Fundacja Centrum Innowacji FIRE, Fundacja Zaawansowanych Technologii oraz Investin sp. z o.o., wchodzące w skład Konsorcjum realizującego Pilotaż Programu Dobry Pomysł  

zapraszają do składania wniosków o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów branżowych z zakresu Krajowych Inteligentnych Specjalizacji do oceny pomysłów zgłoszonych w ramach Programu Dobry Pomysł. 

 

Wybrani eksperci będą świadczyli usługi w zakresie: 

1. Oceny merytorycznej pomysłów zgłaszanych przez indywidualnych innowatorów w ramach Programu Dobry Pomysł,

2. Przygotowania pisemnego uzasadnienia przeprowadzonej oceny,

3. Rozpatrzenia ewentualnych odwołań od wyników oceny merytorycznej.

 

Kandydat na eksperta, który pozytywnie przejdzie proces naboru, zostanie przypisany do dziedziny
z zakresu Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, którego dotyczyło zgłoszenie. Wniosek można złożyć na dowolną liczbę dziedzin.

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań dla kandydatów na ekspertów oraz procedury naboru znajdują się w Zasadach naboru kandydatów na ekspertów branżowych w ramach Programu Dobry Pomysł.

 

Nabór kandydatów na ekspertów prowadzony jest w trybie ciągłym – wniosek wraz z wymaganymi dokumentami można składać od dnia publikacji ogłoszenia do odwołania. Dokumenty aplikacyjne prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z tytułem maila  „Nabór kandydatów na ekspertów”.

Załączniki do pobrania:

 

1. Zasady naboru kandydatów na ekspertów branżowych w ramach Pilotażu Programu Dobry Pomysł. (plik

2.Wniosek o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów branżowych. (plik)

3. Umowa z ekspertem. (plik)